Technologia - Sterowanie procesami

Technologia sterowania procesami w celu zapewnienia stabilnej i konsekwentnej wydajności. Mocną stroną Parkera są: armatura automatyki przemysłowej, półprzewodniki, zastosowania w energetyce, medycynie i analityce.

Kluczowe produkty:

 • Przyrządy analityczne
 • Produkty i systemy analityczne do przygotowywania próbek
 • Łączniki i zawory do wtryskiwania substancji chemicznych
 • Fluoropolimerowe łączniki, zawory i pompy do transportu substancji chemicznych
 • Łączniki, zawory, regulatory i cyfrowe kontrolery przepływu do instalacji gazowych wysokiej czystości
 • Przepływomierze masowe/kontrolery przemysłowe
 • Łączniki rurowe nie spawane
 • Precyzyjne przemysłowe regulatory i kontrolery przepływu
 • Procesowe zawory kontrolne DBB (Double Block and Bleed)
 • Łączniki, zawory, regulatory i zblocza do instalacji procesowych

Kluczowe rynki:

 • Paliwa alternatywne 
 • Biofarmaceutyka 
 • Przetwarzanie chemiczne i oczyszczanie 
 • Przemysł spożywczy 
 • Przemysł morski i stoczniowy 
 • Medycyna i stomatologia 
 • Mikroelektronika 
 • Energetyka jądrowa 
 • Eksploracja podmorskich złóż ropy 
 • Przemysł naftowy i gazowy 
 • Farmaceutyka 
 • Wytwarzanie energii elektrycznej 
 • Celuloza i papier 
 • Przemysł stalowy 
 • Woda/gospodarka ściekami