Rynek - Kolejowy

Parker stymuluje rozwój sektora transportu, nieustannie konstruując nowe, doskonalsze wyroby o lepszych charakterystykach użytkowych, ukierunkowane na konkretne zastosowania. Staramy się, aby nasze komponenty były najlepsze pod względem ceny, charakterystyk eksploatacyjnych, niezawodności, opłacalności inwestycji i konkurencyjności finalnych wyrobów odbiorców. Wszystko po to, aby odbiorca mógł odnieść jak największe korzyści z ich zastosowania.
 
Chociaż wiele układów wykonawczych i systemów sterowania dla kolejnictwa, autobusów i samochodów ciężarowych wciąż buduje się z gotowych, dostępnych w handlu elementów i podzespołów, istnieje wyraźna tendencja do opracowywania rozwiązań dedykowanych, dostosowanych do specyfiki różnorakich zastosowań w technice środków transportu i najlepiej spełniających ich rozmaite wymagania. Przejawem tej tendencji jest powstawanie dedykowanych podzespołów, podsystemów lub nawet kompletnych systemów. Ponadto wiele dzisiejszych zastosowań wymaga specjalizowanych podzespołów. Nasi odbiorcy mogą wybrać stopień integracji najlepiej dostosowany do ich potrzeb.
 
Bogaty asortyment naszych wyrobów obejmuje:
 • Siłowniki pneumatyczne
 • Zawory
 • Generatory próżni
 • Modułowe urządzenia do przygotowywania powietrza
 • Siłowniki elektryczne i siłowniki beztłoczyskowe
 • Serwonapędy i silniki
 • Napędy prądu stałego i zmiennego
 • Ekrany dotykowe i współpracujące z nimi systemy
 • Cylindry serii SRX ze zwrotną sygnalizacją położenia
 • Parker Parflex Fast-Store
 • Układy pozycjonowania i sterowania ruchem
Odbiorca może wybrać odpowiadający mu poziom wyspecjalizowania wyrobu lub system.

Katalogi do pobrania:

  Brak katalogów do pobrania