Badanie szczelności przewodów

Parker Hannifin Sales Poland posiada na swoim wyposażeniu stanowisko do hydrostatycznych badań ciśnieniowych szczelności przewodów (bez możliwości przeprowadzania testów niszczących). Na życzenie klienta możemy przeprowadzić badanie szczelności przewodów o rozmiarach od ¼” do 1” z różnymi przyłączami, o ciśnieniach roboczych od 120 do 2000 bar. Medium testowym jest emulsja wodno-olejowa z dodatkiem substancji zabezpieczającej antykorozyjnie. Po wykonaniu testu wystawiane jest Świadectwo Próby Ciśnieniowej.

Próba przebiega w następujący sposób: przewód umieszczany jest na stanowisku testowym i mocowany za pomocą opatentowanego systemu uszczelniająco-mocującego. Następnie wypełniany jest medium testowym w celu usunięcia powietrza. Automatycznie następuje doszczelnianie. Siła doszczelniania jest regulowana precyzyjnie za pomocą pokrętła. Pompa tłokowa powoduje sprężanie umieszczonego w przewodzie medium do żądanego ciśnienia testowego. W zależności od trybu pracy możemy regulować ciśnienie ręcznie za pomocą pokrętła, lub ustawić je i zapisać w pamięci sterownika elektronicznego. Po określonym czasie następuje automatyczne, bezpieczne rozszczelnienie układu, i za pomocą sprężonego powietrza następuje usunięcie medium testowego z przewodu.

Stanowisko testowe posiada złącze RS232, za pomocą, którego można przesłać wyniki do komputera wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie. Drugie złącze umożliwia bezpośrednie podłączenie drukarki do stanowiska testowego i drukowanie wyników, jednak dokumentem potwierdzającym wykonanie testu jest Świadectwo Próby Ciśnieniowej. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z Parker Hannifin Sales Poland.