Parker Hannifin Runners

Kim jesteśmy? 

Nieformalną grupą zrzeszającą pracowników firmy Parker Hannifin, których skupia jeden cel wspólny cel – BIEGANIE.
Powstanie klubu zrobiło się w głowach dwóch pracowników po wspólnym bieganiu w trakcie zagranicznej delegacji. Wsparci przez zarząd firmy powołali do życia klub, który ciągle rozwija i poszerza grono swoich członków.

Misja

Misją Klubu Parker Hannifin Runners jest działalność na rzecz zdrowego trybu życia wśród pracowników firmy Parker Hannifin poprzez propagowanie najprostszej formy aktywności fizycznej, jaką jest bieganie.

Wizja

Poprzez ciągłe rozwijanie swojej działalności Parker Hannifin Runners pragnie być klubem:

  • otwartym dla wszystkich pracowników chcąc rozwijać się w obszarze biegania
  • w którym każdy otrzyma niezbędne wsparcie merytoryczne poparte doświadczeniem członków klubu.

Cel

Głównym celem Parker Hannifin Runners jest budowa wartości klubu poprzez:

  • aktywne propagowanie biegania (w tym treningi, udział w imprezach biegowych)
  • poszerzanie wiedzy członków Klubu na temat biegania


W klubie dzielimy się na tych, którzy chcą brać udział w biegach, stawać na starcie, ścigać się oraz na tych, którzy po prostu chcą biegać, wspierać tych startujących, ale z różnych powodów nie biorą udziału w organizowanych biegach. Każdy ma możliwość formy w jakiej chce należeć do klubu.


Pierwszy start drużny 26 marca 2011

Pierwszy start drużyny 26 marca 2011


Parker Hannfin Runners w kopalni Bochnia 9.03.2013
Parker Hannifin Runners w kopalni Bochnia 9.03.2013

Start drużynowy I Nocny Półmaraton Wrocław 22.06.2013
Start drużynowy I Nocny Półmaraton Wrocław 22.06.2013