Deklaracja wartości firmy Parker

Parker to my...

Nasza firma wyrosła z tradycji uczciwości biznesowej i respektowania głosu klientów i pracowników. Wierzymy, iż poszanowanie tradycji doskonałości oraz nieustanne przestrzeganie naszych podstawowych wartości zapewnią rozwój naszej firmy w przyszłości.

Kultura zwycięstwa

Przywiązujemy szczególną wagę do uczciwości, szczerości, szacunku oraz etycznego postępowania. Jesteśmy otwarci i wspieramy różnorodność we wszystkich aspektach naszej międzynarodowej działalności. Naszym celem jest poprawa standardu życia poprzez odpowiedzialne, globalne zarządzanie.

Ludzie z pasją

Potencjał to my – liczy się każdy pomysł i każdy głos. Jesteśmy świadomi wartości, jaką stanowią nasze wspólne wysiłki i angażujemy się w nie. Wierzymy, że źródło naszej siły tkwi w relacjach, jakie tworzymy między sobą, z naszymi klientami oraz ze światem, któremu służymy.

Szacunek dla klienta

Naszym celem jest zadowolenie naszych klientów. Realizujemy go poprzez ustanowienie partnerskich stosunków z klientami i spełnianie ich potrzeb. Wiemy, że powodzenie naszej firmy zależy wyłącznie od wzrostu produktywności i zyskowności naszych klientów, a więc od ich sukcesu. Służymy naszym klientom poprzez dostarczanie im innowacyjnych rozwiązań, tworzenie wartości oraz systemów najwyższej jakości.

Zaangażowani przywódcy

Dajemy przykład innym, demonstrując nasze wartości zawsze i w każdej sytuacji. Doskonałość operacyjna firmy Parker wynika z naszego doświadczenia i umiejętności. Bierzemy
na siebie odpowiedzialność za wyniki, jakich oczekują od nas nasi udziałowcy. Słuchamy oraz motywujemy się nawzajem i jesteśmy dumni z naszego rozwoju i osiągnięć.

Jesteśmy przekonani, że działając zgodnie z powyższymi zasadami sprawimy, że nasza firma pozostanie liderem w branży napędów i sterowania. Przede wszystkim wierzymy jednak, że dzięki
naszym umiejętnościom i produktom firma Parker będzie w stanie dokonać znaczących zmian w swoich społecznościach oraz na świecie.

Parker to my...