Literatura

Biblioteka Parkera oferuje bogatą literaturę techniczną (katalogi, broszury, karty katalogowe produktów, instrukcje obsługi), a także materiały promocyjne i informacyjne.

Katalogi i broszury

Katalogi Parkera zawierają pełny opis i cechy produktów oraz numery katalogowe, specyfikację techniczną i informacje jak dokonać zamówienia. 
Polecamy także przeglądy wyrobów, karty katalogowe produktów, czy broszury omawiające elementy i systemy przeznaczone dla danego rynku przemysłowego lub zastosowania

Instrukcje obsługi

Informacje techniczne z podręczników serwisowych, instrukcji obsługi oraz informacje na temat montażu i instalacji, konserwacji i serwisu produktów i urządzeń.

Certyfikaty

Certyfikaty i dopuszczczenia, potwierdzające spełnianie przez produkty Parkera wymogów i norm określonych przepisami.

Biuletyn „Partner”

Biuletyn „Partner”, wydawany przez Parker Hannifin Sales Poland, ukazuje się w systemie kwartalnym od października 2002 roku. Zamieszczane są w nim informacje na temat nowości produktowych Parkera, innowacyjnych technologii, zastosowań produktów Parkera w maszynach i urządzeniach, kooperacji z partnerami handlowymi, a także wszelkie informacje na temat działalności polskiego oddziału Parkera.

Kontakt

Parker Hannifin
Sales Poland Sp. z o o.
Tel: +48 22 573 24 00
Fax: +48 22 573 24 03
warszawa@parker.com

Deklaracja bezpieczeństwa

Niewłaściwy wybór lub niewłaściwe zastosowanie wyrobów lub układów tu opisanych lub wyrobów i układów z nimi powiązanych może doprowadzić do wypadków zagrażających zdrowiu i życiu człowieka oraz strat materialnych.

Pobierz Adobe Reader

Literaturę najlepiej przeglądać za pomocą programu Adobe Reader. Kliknij na link, aby pobrać Abobe Reader za darmo.

Pobierz Adobe Reader