Zaworach elektromagnetycznych przeznaczonych do sprawnych i „czystych” silników spalinowych

Firma Parker udoskonaliła swoje zawory elektromagnetyczne przeznaczone do silników spalinowych tak, aby spełnić wymagania ochrony środowiska naturalnego ustalone w normie Euro 6. W dziale Fluid Control Division opracowano serię zaworów przyczyniających się do obniżenia emisji, w szczególności tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (PM), poprawy sterowania silnikiem i paliwem oraz kontroli emisji przy zasilaniu paliwami alternatywnymi (CNG/LNG).
 
Rygorystyczna kontrola emisji spalin wyzwaniem dla przemysłu motoryzacyjnego i sektora transportuRedukcja emisji (EURO 6 / Tier 4f)
Obniżenie poziomu emisji cząstek stałych (PM) i tlenków azotu NOx stanowi ciągłe wyzwanie dla przemysłu motoryzacyjnego i całego sektora transportu drogowego. Zawory elektromagnetyczne firmy Parker, stosowane w różnych układach sterowania silnikiem oraz w układzie wydechowym, w niezawodny sposób przyczyniają się do rozwiązania problemu obniżenia emisji zanieczyszczających środowisko naturalne. Zawory elektromagnetyczne Parkera sterują siłownikami układu recyrkulacji spalin (EGR) neutralizującego emisję cząstek stałych poprzez wtrysk dodatkowej ilości paliwa przed filtrem cząstek stałych, podnoszącego temperaturę spalin do 650°C, sterują ciśnieniem powietrza w układzie dozowania dodatku AdBlue® i przepływem płynu chłodzącego. W ten sposób płynny dodatek AdBlue ulega podgrzaniu i po zmieszaniu ze spalinami obniża emisję tlenków azotu.

Układ sterowania silnikiem
Bilans energetyczny silników to ważne zagadnienie. Zawory firmy Parker optymalizują proces hamowania pojazdu, zapewniają optymalny dopływ paliwa i opróżnienie układu paliwowego podczas wyłączania silnika.

Hydrauliczne zawory elektromagnetyczne sterują cyklami otwarcia i zamknięcia zaworów wydechowych przy zmniejszaniu prędkości obrotowej silnika. Natomiast proporcjonalny zawór elektromagnetyczny steruje siłownikiem tłumienia wydechu, co poprawia hamowanie pojazdu i oszczędza podzespoły układu hamulcowego.

Paliwa alternatywne
Nowe zawory Parkera umożliwiają wykorzystanie najnowszych technologii obniżania emisji CO2 i gwarantują zgodność z międzynarodowymi normami ochrony środowiska. Hydrauliczne zawory elektromagnetyczne potrafią bezpiecznie odcinać zasilanie paliwem CNG i LNG tak przy wysokich, jak i niskich ciśnieniach. Ponadto uwzględniają aspekty bezpieczeństwa dzięki dopracowanej konstrukcji i zgodności z normami (np. ECE-R110). Zawór termostatyczny doskonale sprawdza się, jako element umożliwiający doprowadzenie gazu do prawidłowej temperatury, regulator ciśnienia zapewnia prawidłowe ciśnienie gazu zasilającego silnik, a zawór przepustnicy spalin nie dopuszcza do nadmiernego wzrostu ciśnienia doładowania, chroniąc zarówno turbosprężarkę jak i silnik.


Warto wspomnieć, że Dział Fluid Control Division firmy Parker Hannifin jest światowym liderem w dziedzinie zaworów elektromagnetycznych do sterowania ruchem, przepływem i ciśnieniem. Asortyment produkcji obejmuje serie Gold Ring™, Skinner Valve™, Sinclair Collins®, Lucifer™ i Jackes Evans™.