Ultra-kompaktowe serwonapędy nowej generacji PSD pozwalają zmniejszyć koszty produkcji, konfiguracji oraz eksploatacji maszyn i urządzeń

Seria wieloosiowych serwonapędów PSD (Parker Servo Drive) została zaprojektowana jako linia napędów nowej generacji przeznaczonych do zastosowań w maszynach dla przemysłu spożywczego, produkcji papieru i opakowań, tekstylnym, czy przetwórstwie tworzyw sztucznych. Serwonapędy PSD są najbardziej kompaktowymi, wieloosiowymi serwonapędami obecnymi aktualnie na rynku. 

Napędy PSD są postrzegane jako kluczowy produkt w systemie rozwiązań proponowanych przez Parkera, wśród których znajduje się również nowy sterownik PAC  z komunikacją w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wysokiej prędkości magistrali komunikacyjnej EtherCAT.

Ponadto nowy pojedynczy kabel sprzężenia zwrotnego DSL pozwala konstruktorom maszyn na redukcję okablowania maszyny i zmniejszenie kosztów samej instalacji. Sprzężenie enkoderowe pomiędzy napędem a silnikiem zostało w pełni zintegrowane z kablem zasilającym silnik, stąd dodatkowy kabel do enkodera nie jest już potrzebny.

Nowa rodzina serwonapędów, które są dostępne w różnych wartościach mocy znamionowej i formach obejmuje w chwili obecnej: PSD-S - jednostkę, która może być podłączona bezpośrednio do sieci zasilającej oraz PSD-M, uniwersalny system wieloosiowy, gdzie każdy moduł zasilania może obsłużyć maksymalnie trzy silniki serwo.

Podstawowa konfiguracja tego ostatniego składa się z zasilacza prądu stałego, połączonego z modułami PSD-M szynami DC. Moduły PSD-M są dostępne w wersji jedno-, dwu-, lub trójosiowej, umieszczonych w jednej obudowie, co powoduje, że system jest bardzo kompaktowy i elastyczny. Serwonapęd PSD-M jest szczególnie odpowiedni do scentralizowanego systemu automatyki, takiego, na przykład jak te, które znajdują się w maszynach pakujących, wyposażonych w dużą liczbę napędów. Pozwala to producentom maszyn i użytkownikom końcowym zmniejszyć koszty wytworzenia, konfiguracji, a także koszty eksploatacji, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i rentowności.

Seria parkerowskich serwonapędów PSD jest dostępna z modułami mocy od 2A do 30A. Oferuje cztery wejścia cyfrowe i dwa wyjścia cyfrowe dla każdej osi. Posiadają wymienną kartę SD oraz wspólną szynę DC, pozwalającą na wymianę energii między sterownikiami. Ponadto, dzięki swej uniwersalności nowe serwonapędy mogą być dostosowane do potrzeb użytkowników. Funkcje bezpieczeństwa pomagają spełnić wymagania dyrektywy maszynowej.