Antares - produkt roku 2013

Firma Parker Hannifin łączy dwie sprawdzone zasady w jednym procesie, uzyskując 44-procentową obniżkę kosztów energii


Nowa technologia oczyszczania sprężonego powietrza gwarantuje lepszą wydajność, elastyczność użytkowania oraz redukcję kosztów eksploatacji 
 
Firma Parker Hannifin prezentuje nową rodzinę osuszaczy sprężonego powietrza o nazwie Antares. Oddział firmy Parker - Hiross Zander Division – nie tylko wprowadza jeszcze jedną, nową serię osuszaczy sprężonego powietrza, ale wraz z nią oferuje nową technologię oczyszczania sprężonego powietrza. Znacznie przewyższa ona istniejące rozwiązania pod względem efektywności, uniwersalności i niskich kosztów eksploatacji w całym cyklu użytkowania urządzenia.

Kompaktowy osuszacz serii ATT (Antares Tandem Technology) w nowatorski sposób łączy dwie sprawdzone technologie uzdatniania powietrza, mianowicie osuszania ziębniczego i adsorpcyjnego.

Surowe sprężone powietrze wpływające do urządzenia jest wstępnie oczyszczane w zgrubnym filtrze, a potem chłodzone w opatentowanym module ziębniczym, gdzie obniżona zostaje zarówno jego temperatura jak i wilgotność bezwzględna. Następnie wysokowydajny filtr Zander serii GL usuwa z powietrza resztki olejów, aerozole wodne i cząstki stałe.

Po tym osuszeniu wstępnym sprężone powietrze o punkcie rosy w zakresie od +3°C do +5°C trafia do kompaktowego modułu adsorpcyjnego, w którym wilgotność ulega dalszemu obniżeniu aż do standardowo gwarantowanego punktu rosy wynoszącego -40°C. Punkt rosy osiągalny w tym stopniu osuszania nie jest jednak niezmienny i w zależności od wymogów danego zastosowania można go regulować w zakresie od +3°C do -70°C. Na koniec czyste i suche powietrze podgrzewa się w wymienniku ciepła typu powietrze/powietrze, w którym zachodzi wymiana ciepła między zimnym powietrzem wylotowym a ciepłym powietrzem wlotowym. 

W porównaniu z konwencjonalnym osuszaczem adsorpcyjnym oraz szeregowym połączeniem osuszacza ziębniczego i adsorpcyjnego osuszacz z technologią ATT posiada szereg istotnych zalet technicznych. Dzięki utrzymaniu w stanie nasycenia sprężonego powietrza opuszczającego stopień ziębniczy charakterystyki adsorpcji w drugim stopniu są nieporównywalnie lepsze niż w przypadku osuszacza ziębniczego i adsorpcyjnego w połączeniu szeregowym. Ponadto urządzenie zużywa dużo mniej energii, gdyż stopień adsorpcyjny ma kontakt z powietrzem już wstępnie osuszonym.

Proces regeneracji adsorbera (objęty patentem) wymaga zastosowania o wiele mniejszej ilości powietrza płuczącego niż normalnie wymagałby tradycyjny, „zimny” osuszacz adsorpcyjny. Proces desorpcji wspomagany jest poprzez zainstalowaną niewielką grzałkę zużywającą znacznie mniej energii od klasycznych osuszaczy gorąco-regenerowanych - koszty energii maleją średnio o 44% w porównaniu z podobnymi technologiami dostępnymi na rynku. Osuszacze serii Antares pracują jeszcze wydajniej w momencie aktywowania się standardowo instalowanego modułu oszczędzającego energię, który automatycznie dostosowuje cykle regeneracji do zadanego punktu rosy oraz zmiennych warunków obciążenia.

Połączenie wspomnianych dwóch technologii pozwala na znaczne zmniejszenie gabarytów urządzenia. Osuszacz adsorpcyjny o takim samym natężeniu przepływu powietrza zajmuje o wiele więcej miejsca. Gdy wymagania użytkownika dotyczące szczątkowej wilgotności powietrza są mniejsze (np. w lecie, kiedy nie występuje problem zamarzania zewnętrznych rurociągów), osuszacz adsorpcyjny można wyłączyć i obejść. W takim przypadku osuszacz Antares dostarcza sprężone powietrze o gwarantowanym punkcie rosy w przedziale od +3°C do +5°C, zużywając tym samym mniej energii niż w trybie zimowym.

Przez ostatnie trzy lata osuszacze ATT były intensywnie testowane w doskonale wyposażonych laboratoriach firmy Parker Hiross. Ich parametry sprawdzano również u kilku użytkowników sprężonego powietrza w trakcie rzeczywistej eksploatacji i w licznych zastosowaniach. Wyniki były pozytywne – osuszacze ATT spełniły oczekiwania i udowodniły swą niezawodność, wydajność i sprawność. Właśnie jesteśmy świadkami rynkowego debiutu tej technologii w serii siedmiu typów osuszaczy obejmujących zakres objętościowych natężeń przepływu powietrza od 2,5 do 34 m3/min.