Sprężone powietrze

Rosnące wymagania stawiane jakości filtracji i osuszania sprężonego powietrza spowodowały zmodyfikowanie parametrów określających jego klasy czystości. Obowiązująca od roku 2010 nowa wersja normy ISO 8573.1: 2010 definiuje nowe górne granice zawartości drobin, wody i oleju w sprężonym powietrzu. Sprężone powietrze jest jednym z najdroższych przemysłowych nośników energii, dlatego każda inwestycja umożliwiająca skuteczniejsze jego wykorzystanie, zwraca się w bardzo krótkim czasie. Z drugiej jednak strony urządzenia uzdatniania sprężonego powietrza muszą zapewnić właściwą równowagę, między jakością powietrza, a możliwie najniższymi kosztami eksploatacji.

Grupy produktowe (Sprężone powietrze)